[./index.html]
[./overons.html]
[./branches.html]
[./diensten2dspecialisten.html]
[./werken_voor_safety_first.html]
[./watisoffshore.html]
[mailto:info@safetyfirst-netherlands.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
Safety-First the Netherlands
Safety First the Netherlands > Werk veilig of werk niet!
Offshore is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie.

Het is onder te verdelen in een mijnaandeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen.

De offshore begon vlak na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in de Golf van Mexico in ondiep water. Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water.